Close

Kierowca Zawodowy

*Zdobywający uprawnienia na kategorie zawodowe,

*Przedłużający ważność uprawnień,

*Instruktor i egzaminator nauki jazdy,

*Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane,

*Zdobywający kwalifikacje zawodowe,

*Przedłużający okresowe kwalifikacje zawodowe,

*Kierowców TAXI,

*Kierowców i Kandydatów do sportów rajdowych (wyścigowych).

Kierowca Zawodowy

Kierowcy Zawodowi

Zdobywający lub przedłużający uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kwalifikacje zawodowe na przewóz osób i rzeczy.

Kierowca Zawodowy

Instruktorzy i Egzaminatorzy nauki jazdy

Kandydaci na Instruktorów i Egzaminatorów oraz Instruktorzy i Egzaminatorzy nauki jazdy.

Kierowca Zawodowy

Pojazdy uprzywilejowane

Przeprowadzamy badania dla Kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Kierowca Zawodowy

TAXI

Pracownia GAMMA oferuje wymagane orzeczenia psychologiczne kwalifikacji zawodowych dla Taksówkarzy.

Psychotesty dla kierowców Płock | Badania psychologiczne w Płocku