Close

COVID 19 – Rozwiązania dla badań w ramach Medycyny Pracy

By tmszkania / kw. / 11 / 2020 / 6:56 am

?Obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii dla Pracodawcy – jest stanowisko rządu i GIP

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2 w ramach Medycyny Pracy. ?Wprowadzone tymczasowe rozwiązania mają zminimalizować ryzyko zakażenia pracowników i rozprzestrzenienia się wirusa w zakładach pracy.?

W świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – ?pracodawca może nie wysłać pracownika (nie skierować) na okresowe badania lekarskie.?Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków ?i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.?

?Z kolei w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.? Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

?Utrzymano obowiązek niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych badań lekarskich.?

?Więcej informacji pod nr tel.: 728 989 937
?https://psychotechnikaplock.pl/kontakt/

Pozdrawiamy
Pracownia GAMMA?‍?‍?‍?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Psychotesty dla kierowców Płock | Badania psychologiczne w Płocku